יעדי 2018

Public Money? Public Code!

כגוף מסחרי יש לנו יעדים עסקיים לשנה הקרובה. אך אלה שאנו רוצים לפרסם לציבור הם היעדים הקהילתיים שלנו. היעדים השאפתניים שאנחנו רוצים לעשות כי לדעתנו הם יעשו טוב לקהילת הקוד הפתוח, בלי לחשוב אם ואיך נעשה מהם כסף.

היעדים הקהילתיים שלנו ל-2018:

  1. אימוץ מדיניות "כסף ציבורי? קוד ציבורי!" בגופי ממשלה, רשויות המדינה והשלטון המקומי
  2. שילוב נשים בעולם הקוד הפתוח
  3. מימון המונים לגיור מוצרי קוד פתוח
  4. הקמת חממה לעסקים מבוססי קוד פתוח
  5. שילוב סטודנטים בפרוייקטי קוד פתוח

כיאה ליעדים קהילתיים, אנחנו מחפשים שותפים לדרך עבור כל אחד מהיעדים האלה: אנשים פרטיים, חברות מסחריות, עמותות וכל מי שמאמין בקידום של אחד יותר מהיעדים. העזרה יכולה להיות בהתנדבות, אירוח מפגשים, סבסוד מלגות לשילוב אנשים, חניכה ותפקוד כמנטור או כל רעיון שיעזור להשיג את היעד.

עיריית באר שבע משחררת קוד של Smart7 Data

עיריית באר שבע, במסגרת פרוייקט עיר דיגיטלית ובאמצעות מרכז החדשנות הדיגיטלית שלה מפעילה אתר בשם Smart7 Data שמיועד לשחרור מידע עירוני לרשות הציבור ועידוד פיתוח שירותים מעל למידע זה.

האתר מבוסס על מערכת CKAN. בעקבות פניה שלנו, הקוד שוחרר חזרה לציבור בהתאם לרישיון ה-AGPL. הקוד זמין באתר GitHub. שחרור הקוד הופך את באר שבע לרשות המקומית הראשונה בישראל שמשחררת קוד פתוח.

אנחנו מקווים כי באר שבע תוביל את שחרור המידע בתחום המוניציפלי ותהווה דוגמה חיובית לשאר הרשויות. מידע פתוח הוא אבן בניין מצויין לעידוד יוזמות עסקיות מקומיות.

מאחר וזאתה פעם השניה שאנחנו דואגים לשחרור של קוד מבוסס על מערכת זאת, החלטנו להשיק שירותי תמיכה ופיתוח ב-CKAN כדי להבטיח שכל גוף שרוצה להכנס לתחום שחרור המידע לציבור יוכל לקבל ליווי מתאים על פי צרכיו.