אנחנו אוהבים קוד פתוח, וגם אוהבים מידע פתוח, ואם אפשר לשלב את השניים אז זאת בכלל חגיגה. זאת הסיבה שאנחנו שמחים לתמוך במערכת CKAN שמאפשר לכל גוף לשחרר מידע לציבור באופן נוח על בסיס מערכת בקוד פתוח.

מתוך תיאור הפרוייקט:

 the world’s leading Open Source data portal platform, is a powerful data management system that makes data accessible – by providing tools to streamline publishing, sharing, finding and using data.

המערכת מיועדת למפרסמי מידע, לרוב ברמה הלאומית (מדינות) או האזורית (גופים מוניציפליים), אך מתאימה לכל גוף שרוצה לשחרר מידע באופן מסודר וברמה טכנולוגית גבוהה.

בישראל המערכת נמצאת כיום בשימוש אצל שלושה גופים: רשות התקשוב הממשלתי (data.gov.il), עיריית באר שבע (Smart7 Data) והסדנא לידע ציבורי (מידע לעם). ואנחנו צופים כי היא תאומץ על ידי גופים נוספים.

שירותי התמיכה שלנו כוללים:

  • תכנון שימוש ופריסה של המערכת (Deployment)
  • עזרה בתחזוקה ושדרוגים של המערכת (Maintenance & Updates)
  • התאמת המערכת והוספת יכולות ייחודיות (Customization and Feature Development)
  • ניהול מערכת בקרת התצורה (GIT) והחזרת הקוד לציבור כפי שהרישיון מחייב (GIT management and code release according to AGPL)