כנסים

במסגרת הפעילות שלנו בעולם הקוד הפתוח, אנו לוקחים חלק בכנסי קוד פתוח – כמרצים, כנותני חסות וכמארגנים. עמוד זה מרכז את הפעילות שלנו בתחום זה.

2017

2018