OpenStreetMap (בקיצור – OSM) הוא פרויקט שיתופי ליצירת מפה חופשית של כדור הארץ. גם קובצי התמונה של המפה וגם המידע הווקטורי, זמינים להורדה ולשימוש לפי רישיון פתוח. הפרוייקט נבנה על ידי קהילה של ממפים אשר תורמים ומנטרים נתונים של כבישים, שבילים, בתי קפה, תחנות רכבת ועוד, בכל רחבי העולם.

OSM הוא מקור חשוב למידע פתוח ומבוסס על קוד פתוח בעצמו. אנחנו רואים בו תשתית לפעילות בתחום ה-GIS, וגאים להציע שירותים שקשורים לפרוייקט. אצלנו תוכלו לוודא כי הנתונים שלכם ב-OSM נכונים ומעודכנים. זה נכון לכל סוגי המידע הגיאוגרפי – מרחובות, כבישים ושבילים, דרך בניינים, כיכרות/רמזורים ועד מיפוי של בתים.

דוגמאות לשירותים שאנחנו מספקים על בסיס OSM:

  • שליפת נתונים גאוגרפיים
  • תחקור באמצעות מערכות GIS
  • הזנת נתונים כחלק מה-Database
  • ליווי בבניית יישומים לנייד ולרשת על בסיס OSM.
  • העברת שירותי ה-API ל-OSM
  • בניית מאגרי מידע גאוגרפיים
  • ליווי וייעוץ פרויקטים בתחום הגאוגרפי לכלל הרמות, העירוני, הארצי וגופים עסקיים.

שירותים אלה מתחברים לשירותי ה-QGIS ושירותי המידע הפתוח שלנו.